KANAL TİPİ SIĞINAK VANTİLATÖRÜ

Point Sığınak vantilatörleri sığınaklarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olup,  mak. 55 °C de çalışmaya uygundur. Geriye eğik seyrek kanatlı çarkı sayesinde yüksek performansa sahiptir. İmar yönetmeliğine uygun tasarlanmış Point sığınak vantilatörleri,  kolay değiştirebilir filtreleri sayesinde işletmede kolaylık sağlamaktadır.

Filtreler:                                                             

Point fanlar Radyoaktif Nükleer Serpintin tutucu Filtre, Aktif Karbon Filtre ve G+ kaba filtre ile standart olarak sunulmaktadır. 

Damper:

By-pass damper ünitesi ürünle beraber standart olarak sunulmaktadır.

Fan Gövdesi:

Fan gövdesi yüksek kaliteye sahip galvaniz çelikten imal edilmektedir. Fan flanşları gövdeden bükülerek imal edilmekte ve bu sayede fanlar kendinden flanşlı olmaktadır.

Kanat:

Point Sığınak Santrallerinde  kullanılan geriye eğik seyrek kanatlı çarklar galvaniz çelikten imal edilmektedir. Çarklar ISO 1940/1-2003 e göre statik ve dinamik olarak balanslanmaktadır.

Motor:

B izolasyon sınıfına motor hava akımının içerisinde yer almaktadır. Yüksek ısıya karşı mikro termostatlı koruma opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Elektrik:

Plastik malzemeden imal IP 55 elektrik bağlantı kutusu standart olarak sunulmaktadır.

Sığınak fanı

Point Kanal Tipi Sığınak Vantilatörü (Paket Tipi)

  • Sığınak Havalandırma da Serpinti sığınaklarında havalandırma sistemi, burada barınmak zorunda kalacak insanların ihtiyacı olan yeterli temiz havanın sığınak içine uygun koşullarda gönderilmesini sağlayan elemanlardan oluşmaktadır. Sığınak için dizayn edilen havalandırma sistemi ile sığınak içinde yeterli düzeyde hava değişimi sağlanabilmelidir. ortamdaki hava CO3 %2 den fazla, oksijen seviyesi %19 dan az olmamalıdır. Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmaktadır. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir. Sığınaklar bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma sistemini içermektedir. Dışarıdaki hava solunabilir kalitede olduğu zaman normal havalandırma devrede olmalı ve dışarıdan alınan temiz hava G3 kalite toz filtre ile filtrelenip ortama verilmelidir. Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz parçalar ile kirli olduğu durumlarda emilen hava, bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir. Dış hava, yüksek sıcaklığa dayanıklı nükleer filtreden geçirilmeli ve daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek ortama verilmelidir. Sığınak havalandırma cihazı iç yüzeyi belirtilen tüm özelliklere uygun olarak tasarlanıp imal edilmektedir.