Hepa filtreler genellikle sistemin son filtreleme işlemini yapmakta ve mahalde bulunması gerekmektedir.Hava ortama girmeden önce HEPA filtreden geçmektedir.HEPA filtre sınıfı H13 ve H14 olmalıdır.H13 filtrenin EN 1882′ye göre verimi %99.95′tir.HEPA filtreler çok hassas bir yapıya sahip olduğundan montaj sırasında zarar görmemeleri için dikkat edilmelidir.HEPA filtre, HEPA kutusundaki filtre yuvasına iyice oturtturulmalı ve kaçakların oluşmasına izin verilmemelidir.HEPA filtrelerin çalışması için HEPA filtre kutusuna gerek vardır.HEPA filtre kutusu, kanal bağlantısı, plenum, sızdırmaz contalar ve sıkıştırma mekanizması ile difüzörden oluşmaktadır.HEPA filtre kutusunun standartlarda belirtilen sızdırmazlık değerlerine sahip olması gerekmektedir.HEPA kutusu son eleman olduğundan hijyenik bir yapı ve malzemeden yapılmış olması gerekmektedir.Difüzör, dört yönlü veya swirl olabilir.Dört yönlü difüzörler havayı yan taraflara üflerken, swirl difüzörler havayı döndürerek aşağı doğru itmektedir.Tasarımcı hijyen ortamının cinsine göre difüzörün tipine karar verilmelidir.HEPA filtre kutusunun kullanıldığı ortamlarda akış türbülanslıdır.

Hepa Filtre Seti (Hepa Filtre + Plenum Kutusu+Swirl Difüzör