top of page
Güneşli Bir Ofiste Çalışmak

Kariyer

Elektrik Hatlarının Sabitlenmesi
logo.png

En önemli gücümüz insan kaynağımız diyerek, Havalandırma Sektöründe en iyi ve gelişmiş personel ile çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlarken istihdam oranınıda artırmak için yatırımlarımıza devam etmekteyiz

  Özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini hayata geçiren insanların daha mutlu olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun, kalifiye ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. İnsan Kaynakları (İK) yönetimimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Grup şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yapıyoruz.'' Kaliteli İş Kaliteli Personel '' uygulamasının yanı sıra şeffaf performans yönetimi, kariyer planlama ve meslek içi eğitimler, İK yaklaşımımızın bütününü oluşturuyor.

İnsan kaynağı yönetimine bakışımızı şu başlıklar halinde özetlemek mümkün:

  • İnsan kaynağımız, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.

  • Her çalışanımızın ortak değerlere sahip olmasını bekleriz.

  • Grubumuzun, çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.

  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.

  • Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.

  • Grubumuzu oluşturan sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.

  • İK yönetimindeki gelişmeleri izler ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirerek uygularız.

  • Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.

Careers

Mesajınız için teşekkür ederiz.İlgili departman en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

bottom of page